Brainster

Brainster.co е македонска едукативна платформа која цели да го модернизира образованието. Започнуваат во Скопје, со планови да се прошират во Атина, Софија и други градови. Конечната цел е да изградата глобална заедница на едукатори.

47 објавени новости