Магдалена Јовеска

Магдалена Јовеска е дипломиран економист на отсек е-бизнис. Практичните и работните ангажмани ги има остварено во полето на интернет маркетинг, маркетинг истражување, едукативен консалтинг и нови медиуми.

16 објавени новости