Дамјан Дано

Дамјан е ко-основач на компанијата IWM Network, во чија сопственост е IT.mk. Има долгогодишно искуство како консултант за интерактивен маркетинг, веб развој, UX/UI, SEO, брендирање и е-трговија.

154 објавени новости