insert coin

Поддржете го IT.mk со активирање на премиум членство и добијте пристап до ексклузивни содржини, добри ИТ зделки и други изненадувања.

Free

Basic

1337

Форум членство
Пристап до регуларни содржини
Сајт без банер реклами
Пристап до премиум содржини
Custom forum title
Можност за огласување на форум
по 6 мес, + 50 likes + 50 posts
неограничено
неограничено
Статус на верификуван огласувач
мин. 15 добри рецензии
Попуст на IT.mk маици
Можност за купување на 1337 маици
Учество во random месечен giveaway
Пристап до 1337 е-билтен
1337 попуст на хардвер производи
Бесплатна IT.mk маица за прва регистрација

Веќе си регистриран? Најави се

Free

бесплатно
засекогаш

Basic

1.500
ден. годишно

1337

3.000
ден. годишно

Филтрирај

Бренд

Цена

Попуст

Во соработка со

Нексио Компјутери