Ирена Ефремовска

Ирена сака да ги поврзе точките помеѓу бизнис развојот, иновацијата и издржливоста. Сака да го поддржи претприемаштвото и луѓето кои помагаат да се завршат работите. Дел е од тимот кој го организира Startup Grind Skopje и менаџер во South Central Ventures.

4 објавени новости