Startup Weekend Skopje

Последен пат ажурирано на 12 декември, 2015.
Пријави неточни информации.

Контакт информации

sw.mk

Дејност
0 - 10
вработени
2014
година на основање
Менаџмент
Маја Пипонска
организатор
Елена Ѓорѓиевска
организатор
Елена Јовчевска
организатор
Игор Ристовски
организатор
Ема Мишевска
организатор
Ева Пиперевска
организатор
Теди Пејоски
организатор
Наташа Петкова
организатор
Тагирано со

Содржина поврзана со Startup Weekend Skopje