Жарко Каранфилов

Жарко Каранфилов е сестран креативец со петгодишно искуство како новинар во повеќе печатени и онлајн медиуми. По вокација е Историчар на уметност кој повеќе од една година интензивно работи во полето на графичкиот дизајн. Обожава се’ од Blizzard a навлечен е на Heroes of The Storm.

4 објавени новости