Мила Јосифовска

Мила Јосифовска е маркетинг менаџер во Солвео и е дипломиран економист на универзитетот Св. Кирил и Методиј.

5 објавени новости