Avatar img-thumbnail img-circle

Дејан Алексов

Дејан Алексов, основач на Адвокатска канцеларија Алексов, ко-основач на Стартап Македонија.

10 објавени новости