Како IoT решението на Fixigo води до поефикасно земјоделство

Како што напредува технологијата, така електронските уреди стануваат сѐ попаметни.

IoT технологијата е исто дака дел од ова движење, а нејзините решенијата наоѓаат примена насекаде околу нас. На пример, интеграцијата на IoT технологијата во земјоделството може да ги промени и модернизира традиционалните земјоделски практитки.

Со поврзување на физички уреди, разно-разни сензори и софистицирани софтвери на интернет, IoT решенијата овозможуваат детални увиди на податоци во реално време, аналитика и далечинско следење.

Со информациите произлезени од овие IoT решенија, земјоделците би можеле да носат одлуки базирани на повеќе параметри. Целта на овие решенија е да допринесат кон зголемена ефикасност, одржливост и продуктивност.

IoT технологијата во Македонија е на самите почетоци, а едно македонско решение во ова поле е IoT решението Fixigo.

Што е Fixigo, од кога датира и за многу други детали поразговаравме со Горјан Спировски, еден од основачите на Fixigo.

Горјан Спировски

Што е Fixigo, од кога датира и која е идејата позади решението?

Фиксиго е ИТ компанија која е основана во 2020 година со цел да ги реши проблемите во големите индустрии. Компанијата разви платформа дизајнирана да ги поврзе компаниите со нивните потребни податоци, овозможувајќи им да донесуваат подобри одлуки и да ги оптимизираат нивните секојдневни процеси.  

Идејата зад решението е да се одговори на предизвиците во земјоделството, кое е од клучно значење за економијата на Македонија, но се соочува со значителни проблеми. Фиксиго првично се фокусираше на земјоделството, со цел да го докаже концептот на нивната платформа преку истражување и решавање на проблемите со кои се соочуваат земјоделците.  

Земјоделската платформа развиена од Fixigo се состои од уреди инсталирани на земјоделско земјиште за мерење на критичните параметри на почвата важни за одгледување на култури. Податоците што ги собираат овие уреди се анализираат, а известувањата се испраќаат до земјоделските компании преку мобилна апликација. Овие известувања вклучуваат информации за критични ситуации и препораки. Дополнително, платформата обезбедува пристап до аналитиката за поддршка на понатамошните активности за истражување и развој на компаниите. 

Tech-стекот на Fixigo вклучува комбинација од хардверски исофтверски компоненти. За хардвер, Fixigo користи безжична сензорска мрежа поставена на земјоделски површини и врши агрегација на податоци, односно параметри на почва и воздух. Во однос на софтверот, Fixigo има веб базирана платформа за складирање, анализа и визуелизација на податоци.

Оваа платформа вклучува алгоритми за анализа на податоци за обработка на собраните податоци и обезбедување увид на земјоделските компании.

Дополнително, Fixigo има мобилна апликација преку која земјоделските компании можат да добиваат известувања и да пристапуваат до аналитика.  

Севкупно, tech-стекот на Fixigo вклучува комбинација од хардверски уреди, веб инфраструктура базирана и софтверски апликации дизајнирани да собираат, анализираат и користат податоци за подобрување на земјоделските процеси. 
Fixigo

IoT решението на Fixigo се покажа како високо ефективно врз основа на резултатитеод пилот-проектот. Со зголемување од 58% во производството, пониски трошоци и подобрен квалитет, платформата ја покажа својата способност значително да ги оптимизира земјоделските процеси.  

Значителниот пораст на производството го нагласува капацитетот на платформата за подобрување на земјоделските практики, што резултира со повисоки приноси. Намалувањето на трошоците покажува дека Fixigo им помага на земјоделците да управуваат со ресурсите поефикасно, што доведува до заштеда на инпути како вода и ѓубрива. Дополнително, подобрувањето на квалитетот сугерира дека платформата им овозможува на земјоделците да произведуваат култури со повисоки стандарди, што потенцијално ќе доведе до подобри пазарни цени и зголемено задоволство на клиентите.
 
Овие резултати го нагласуваат потенцијалот на Fixigo да го револуционизира земјоделството преку обезбедување вредни сознанија и препораки кои произлегуваат од анализата на податоците. Како резултат на тоа, IoT решението на Fixigo ветува дека ќе обезбеди значителни придобивки за земјоделците и земјоделскиот сектор како целина 

Каков е фидбекот на корисниците?

Повратните информации од корисниците на IoT решението на Fixigo беа убедливо позитивни, со практични примери кои ја истакнуваат неговата ефикасност кај различни возрасни групи.  
 
На пример, постарите фармери кои можеби не се толку упатени во технологијата, откриле дека платформата е лесна за користење и забележале значителни подобрувања во нивните земјоделски практики. Еден корисник, 65-годишен фармер, забележал дека Fixigo му помогнал да го зголеми приносот на земјоделските културиза 30%, додека ја намалил потрошувачката на вода, што довело до заштеда на трошоци и поголем профит.  
 
Помладите фармери, од друга страна, ја пофалија платформата за нејзиниот иновативен пристап и нејзината способност да обезбедува податоци и увиди во реално време. Еден 30-годишен фармер сподели како Fixigo му помогнал да ги идентификува и реши проблемите со нивото на хранливи материи во почвата, што резултирало со поздрави култури и подобрување на целокупното управување со фармата.  
 
Повратните информации од корисниците од сите возрасти покажуваат дека IoT решението на Fixigo не е ограничено според возраста, туку нуди придобивки за земјоделците од сите генерации. Неговиот кориснички интерфејс и практични сознанија го прават вредна алатка за подобрување на земјоделските резултати, без оглед на возраста на корисникот или нивото на технолошко владеење. 
Фидбек од корисниците

Колку се застапени IoT решенијата во Македонија?

IoT решенијата во Македонија, особено во земјоделството, се уште се во рана фаза на усвојување. Иако постои зголемен интерес за искористување на IoT технологиите за подобрување на земјоделските практики, имплементацијата на таквите решенија сè уште не е широко распространета.  
 
Сепак, во тек се напори да се направи македонското земјоделство повеќе водено од податоци, со иницијативи како Фиксиго кои предничат. Преку демонстрација на придобивките од IoT решенијата преку проекти и пилот програми, компаниите како Fixigo работат на зголемување на свеста и усвојувањето на овие технологии кај македонските земјоделци.  
 
Како што продолжуваат овие напори и повеќе земјоделци почнуваат да ги усвојуваат решенијата за IoT, може да очекуваме да видиме постепено пренасочување кон земјоделството водено од податоци во Македонија, што ќе доведе до подобрување на продуктивноста, одржливоста и конкурентноста во земјоделскиот сектор. 

Кои трендови ќе преовладуваат во Industry 4.0 ?

Во Industry 4.0, трендот на IoT (Интернет на нештата) ќе биде game changer, особено за нашето решение. Способноста на IoT да поврзува уреди и да собира податоци во реално време е поставена да ги трансформира индустриите, вклучително и земјоделството.  
 
Дополнително, AI (Вештачка интелигенција) и машинското учење ќе играат значајна улога. Нашата платформа ги користи овие технологии за да ги анализира огромните количини на податоци собрани од IoT уредите. Оваа анализа им помага на земјоделците да донесат информирани одлуки, како што се оптимизирање на распоредот за наводнување или предвидување на приносот на културите, што доведува до зголемена продуктивност и одржливост.  
 
Сајбер безбедноста ќе остане критична грижа. Нашата платформа дава приоритет на сајбер безбедноста, спроведувајќи силни мерки за заштита на податоците и инфраструктурата на земјоделците.  
 
Генерално, во Industry 4.0, конвергенцијата на IoT, AI, автоматизацијата и сајбер безбедноста ќе доведе до значителен напредок во земјоделството и другите индустрии. Нашето решение е во првите редови на овие трендови, давајќи им можност на земјоделците да прифатат поповрзана, ефикасна и одржлива иднина. 

Споделете неколку статистики…

1. До 2025 година, се проценува дека ќе има над 75 милијарди IoT уреди распоредени ширум светот.  
 
2. Глобалниот пазар на IoT се предвидува да достигне 1,6 трилиони долари до 2025 година.  
 
3. Во земјоделството, IoT решенијата се очекува да го зголемат производството на храна за 70% до 2050 година.  
 
4. Индустрискиот пазар на IoT се очекува да порасне на 263,4 милијарди долари до 2027 година. (Fortune Business Insights)  
 
5. Предвидливото одржување со овозможено IoT може да ги намали трошоците за одржување до 40% и да го намали времето на прекин на опремата за 50%.  
 

6. Пазарот на IoT за здравствена заштита се очекува да достигне 534,3 милијарди долари до 2025 година.  
 
7. Трговците на мало кои користат IoT технологија забележале просечен пораст на продажбата од 18%.  
 
8. Секоја минута, приближно 127 нови IoT уреди се поврзани на интернет. 

Што понатаму?

Нашиот план за проширување на земјоделските пазари на Балканот и на ЕУ е амбициозен, но сепак остварлив. Целта е да го искористиме успехот и искуство во Македонија како отскочна даска за да го претставиме нашето IoT решение за земјоделците и индустриите од целиот регион. Со воспоставување стратешки партнерства, спроведување насочени маркетинг кампањи и прикажување на опипливите придобивки од нашата платформа, ние сме уверени во нашата способност да заземеме значителен удел на пазарот.  
 
Ние го замислуваме нашето решение за IoT трансформација на различни индустрии како: и превенција на шумски пожари, мониторин на речни корита, високи згради итн. Со прилагодување на нашата платформа за да одговори на уникатните потреби на овие сектори, имаме за цел да го револуционизираме начинот на функционирање на бизнисите, правејќи ги поефикасни, одржливи и профитабилни 

Стани премиум член и доби пристап до сите содржини, специјален попуст на над 2.200 производи во ИТ маркет, верификуван профил и можност за огласување на ИТ Огласник. Плус ќе го поддржиш медиумот кој го градиме цели 16 години!

basic

членство

42 ден./мес

зачлени се

1337

членство

125 ден./мес

зачлени се
* плаќањето е на годишно ниво

Доколку веќе имаш премиум членство, најави се тука.

Добивај известувања
Извести ме за
guest
0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments