Abix

Последен пат ажурирано на 17 декември, 2015.
Пријави неточни информации.

Контакт информации

abix.mk

Адреса
ул. Букурешка бр. 3, Скопје
Дејност
11 - 50
вработени
2009
година на основање
Менаџмент
Боро Андоновски
основач