Питер Сунде

Питер Сунде e интернет активист кој се бори за правото на слободни информации. Но, подобро е познат и како ко-основач на најголемиот торент сајт Pirate Bay. Сега има нов стартап Flattr.

1 објавени новости