Работилница

Последен пат ажурирано на 28 март, 2016.
Пријави неточни информации.

Контакт информации

rabotilnica.mk
034 330 652

Адреса
ул. Невена Стојкова бр. 2, Струмица
Дејност
1 - 10
вработени
2007
година на основање
Менаџмент
Ванчо Стојков
главен менаџер
Мери Костуранова
менаџер за продажба
Крум Ѓорѓиев
технички директор
Ване Костуранов
арт директор