Промовирајте ја вашата компанија на високо таргетирана публика составена од студенти, ентузијасти, професионалци и менаџери од ИКТ индустријата. Преку понудените пакети Стартап, Бизнис и Корпоративен, можете да ја промовирате вашата компанија и да ја пренесете саканата комуникација.

Стартап

Бизнис

Корпоративен

ПР текстови 1 3 5
FB + TW + LI / 3 текст 5 текста
Банер 300х250 5.000 импресии 25.000 импресии 50.000 импресии
Маркет / 1 производ 2 производи
Цена: 150 евра 450 евра 600 евра

Во секој пакет е достапен закуп на ПР текстови, кои во првите 24 часа се објавени како ПР Текст на почетната страна на IT.mk во делот Новости, а по истекот на 24 часа ќе бидат прикажани засекогаш на профил страната на компанијата/организацијата на ИТ Индекс. Дополнително, во секој од понудените пакети добивате одреден број на импресии на вашиот банер на најинтерактивната банер локација на IT.mk, споделување на дел од објавените ПР текстови на друштвените канали на IT.mk (Facebook, Twitter и LinkedIn) со назнака [спонзорирано] и можност за прикажување на производи во ИТ Маркет.

Напомена:

  • Цените се без ДДВ. Плаќањето е авансно.
  • Максимален закуп на корпоративен пакет за една компанија: еднаш месечно.
  • ПР текстот и банерите треба да бидат доставени од клиентот.
  • Промотивната содржина доставена од страна на компанијата подлежи на одобрување од страна на редакцијата на IT.mk.
  • Секој ПР текст при објавување се појавува 24 часа на почетната страна на IT.mk во делот за Новости, согласно означен дека е Спонзориран текст. По истекување на тие 24 часа, текстот останува достапен на профилот на компанијата засекогаш.