Вук Џукич

Вук има над 10 години искуство во полето на финансии, каде првенствено работел со спојување и превзевање и приватен капитал. Дипломирал на ACG Deree и зборува англиски, грчки и српски, а покрај тоа се обидува и да го подобри својот француски. Негова пасија се сите активности на отворено, едрење и секако, мотори.

1 објавени новости