Хонорарен соработник за AI и DeFI проекти

 • од дома
 • привремено
 • хонорарно
 • Remote
 • Аплицирањето е завршено

Американска компанија Logyx бара хонорарен соработник за развој на DeFI проекти со имплементирани AI модели.

Се работи за повеќе проекти и можност за долгорочна соработка.

Идеалниот кандидат кој се бара има добри познавања од развој на веб апликации, има експериментирано со искористување на вештачка интелигенција во апликации и има познавање за Web3 концепти како и работа на DeFi проекти.

Хонорарот изнесува од 550 до 1200 долари на месечно ниво, зависно од моделот на соработка кој ќе се прецизира со кандидатот.

Кандидатот треба да има искуство и познавање на:

 • LLM интеграции,
 • Solidity,
 • Python и
 • JavaScript/React.

Постои можност за работа во канцеларија во самиот центар на Скопје или на далечина – по договор.

Што би работеле?

 • Развој на DeFi и Web3 проекти со интегрирани AI модели,
 • Истражување за DeFi протоколи,
 • Развој на Proof of concept проекти.

Потребни познавања:

 • Искуство со развој на софтвер,
 • Разбирање на нефункционални барања (достапност, скалабилност, поддршка, интероперабилност),
 • Познавање на Solidity или Python,
 • Познавање на React/React Native,
 • Одлично познавање на англиски јазик.
 • Искуство на било каков DeFI проект е плус!

Услови за работа:

 • Хонорар од 550 до 1200 долари месечно,
 • Флексибилно работно време со хибриден модел на работа,
 • Работна атмосфера во која се почитува преземање на одговорност и исполнување на задачи,
 • Ментор со повеќегодишно глобално искуство во развој на Fintech, DeFi и ИТ проекти,
 • Можности за бонуси,
 • Пријателска, тимска и колегијална атмосфера со филозофија на хоризонтален менаџмент.

При процесот на аплицирање ве молиме посочете и сопствени проекти или проекти на кои сте работеле или пак појаснете зошто сте вие идеален кандидат за праксава.

Можете да аплицирате и само со линк до Github, ваше портфолио или ваш проект доколку сметате дека истите ќе бидат прецизни во објаснување на вашите способности.

Тагирано со: , ,