Инженер за техничка поддршка

 • вработување
 • Скопје
 • Аплицирањето е завршено
Macedonian Business Systems

Веб-страница Macedonian Business Systems

 

Инженер за техничка поддршка е вклучен во развојот на новите решенија на МБС преку следење на процедури за тестирање на верзиите и водење на нивната имплементација и натамошна техничка поддршка.

 1. Имплементацијата се состои од инсталација на решението кај клиентот, обука на корисниците, евидентирање на утврдените недостатоци и правилно реферирање кај задолжениот колега од тимот за развој.
 2. Техничката поддршка се состои од тековна проверка на постоечки корисници кои ќе му бидат доделени за работа

Работни задачи:

 • Креирање на процедури за тестирање на софтверските решенија
 • Тестирање на софтверските решенија и соодветно документирање на утврдените недостатоци
 • Проверка на верзија пред инсталација
 • Инсталација на решение кај корисници
 • Обука на корисниците по инсталација
 • Постојана комуникација со корисниците
 • Водење на соодветна документација од делот на одржување на софтвер преку предефирнирани Работни налози и Извештаи
 • Водење на отворени случаи за примени барања од корисници

Пријава на: [email protected]