За вработување во сектор за ИТ на МРЕЖЕН АДМИНИСТРАТОР

 • вработување
 • Од каде било
 • Оваа позиција е означена како пополнета од работодавачот.
Стопанска Банка АД - Скопје

Веб-страница Стопанска Банка АД - Скопје

Работното место опфаќа:

 • Конфигурација и одржување на мрежни уреди и комуникациски врски
 • Мониторинг, контрола и оптимизација на перформансите на комуникациските врски
 • Дефинирање на права на пристап на корисниците на мрежно ниво
 • Имплементација и одржување на безбедност на мрежата
 • Конфигурација и мониторинг на хардверски и софтверски огнени ѕидови
 • Конфигурација и мониторинг на мрежни уреди за детекција на упади

Потребни квалификации:

 • Искуство во одржување на Cisco и HP мрежни уреди
 • Искуство во одржување на комуникациски врски и мрежни адресни шеми, мониторинг и оптимизација на перформанси на комуникациски врски
 • Искуство во дефинирање на права на пристап на мрежно ниво и безбедност на компјутерски мрежи
 • Завршено соодветно високо образование
 • Одлично познавање на англиски јазик
 • Работно искуство од најмалку 3 години во областа

Работата е со полно работно време, 40 часа неделно. Банката исплатува додатоци и надоместоци од работен однос согласно законските прописи и нуди динамична, квалитетна и пријатна работна средина со можности за професионален напредок.

Кратка биографија може да се достави онлајн на http://www.stb.com.mk/kariera-vo-sb/, преку e-mail до [email protected], или во седиштето на Банката на ул. 11 Октомври, бр. 7, 1000 Скопје со назнака за кое работно место се аплицира. Лице за контакт: Даниела Радевска, тел.02/3295-277.

Банката ќе изврши избор во законскиот рок, согласно бројот на пријавени кандидати. Селектираните кандидати ќе бидат известени и повикани на интервју.